training OR deelgemeente Charlois
De OR van de deelgemeente Charlois wilde halverwege de zittingsperiode stil staan bij het functioneren van de OR. Wat hebben we bereikt? Wat staat ons nog te wachten? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe functioneren we als team? Tijdens een intensieve en inspirerende dag heb ik de OR geholpen om antwoorden te geven op deze vragen.

dagvoorzitter O&O fonds GGZ Nederland
Het O&O fonds GGZ Nederland organiseert ieder jaar voor alle medewerkers HRM een themadag. Het thema was dit keer ‘Anders werken’. Forse bezuinigingen en andere ontwikkelingen dwingen de instellingen om het werk anders te gaan doen. Wat betekent dit voor HRM? Tijdens deze themadag fungeerde ik als dagvoorzitter.

Per 10 oktober 2010 is het Pensioenfonds Caribisch Nederland opgericht. Deelnemers zijn de medewerkers bij overheid en zorgsector op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Administratie, vermogensbeheer en bestuursondersteuning worden vanuit Nederland gedaan. Zowel het bestuur als de uitvoerders hebben behoefte aan een ambtelijk secretaris die voor de verbinding zorgt. Ik heb vanaf begin november 2010 tot eind half augustus 2011 invulling gegeven aan de rol van secretaris van het pensioenfonds. Mijn standplaats was Bonaire.

Het A+O fonds Gemeenten heeft voor leden van ondernemingsraden bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘bezuinigingen en de OR’. Het ging hier niet om het uitwisselen van tips en trucs of suggesties om de bezuinigingen te voorkomen maar om de manier waarop de OR met forse bezuinigingen kan omgaan. Wat is het profiel van de OR? Hoe zit het met het politiek primaat? Verschil tussen politici en ambtenaren bij benadering van een probleem. Tijdens deze bijeenkomsten was ik naast gespreksleider ook één van de twee inleiders.