Onderhandelingen tussen een provincie en vier vakbonden over een nieuw sociaal convenant dreigden vast te lopen. Partijen hebben besloten om een externe procesbegeleider in te schakelen die binnen een tijdsbestek van 3 weken zijn werkzaamheden moest hebben afgerond. Na het lezen van een stapel verslagen en werkdocumenten heb ik gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zowel de vakbonden als de werkgever. Op basis van de stukken en de gesprekken heb ik geanalyseerd waar en wanneer partijen elkaar niet meer hebben kunnen vinden. Op verzoek van partijen heb ik in mijn notitie suggesties opgenomen over mogelijke oplossingsrichtingen. Na bespreking van mijn bevindingen zijn de onderhandelingen hervat.

De OR van de deelgemeente Charlois wilde halverwege de zittingsperiode stil staan bij het functioneren van de OR. Wat hebben we bereikt? Wat staat ons nog te wachten? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe functioneren we als team? Tijdens een intensieve en inspirerende dag heb ik de OR geholpen om antwoorden te geven op deze vragen.

Het O&O fonds GGZ Nederland organiseert ieder jaar voor alle medewerkers HRM een themadag. Het thema was dit keer ‘Anders werken’.¬†Forse bezuinigingen en andere ontwikkelingen dwingen de instellingen om het werk anders te gaan doen. Wat betekent dit voor HRM? Tijdens deze themadag fungeerde ik als dagvoorzitter.

Procesbegeleider sociaal convenant
Onderhandelingen tussen een provincie en vier vakbonden over een nieuw sociaal convenant dreigden vast te lopen. Partijen hebben besloten om een externe procesbegeleider in te schakelen die binnen een tijdsbestek van 3 weken zijn werkzaamheden moest hebben afgerond. Na het lezen van een stapel verslagen en werkdocumenten heb ik gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zowel de vakbonden als de werkgever. Op basis van de stukken en de gesprekken heb ik geanalyseerd waar en wanneer partijen elkaar niet meer hebben kunnen vinden. Op verzoek van partijen heb ik in mijn notitie suggesties opgenomen over mogelijke oplossingsrichtingen. Na bespreking van mijn bevindingen zijn de onderhandelingen hervat.